DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Trần Quốc Khánh

Hậu Giang

10

74

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

10

75

Nguyễn Lê Tiến

Long An

7

76

Nguyễn Võ Trường Linh

Quảng Ngãi

10

77

Kim Bùi Mạnh

Hà Nội

10

78

Đinh Hữu Tuyền

Nam Định

10

79

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

10

80

Ninh Hiệp

Hà Nội

10

81

Trần Thế Nguyên

Đồng Nai

2

82

Nguyễn Đẵc Phượng

TP HCM

10

83

Nguyễn Sỹ Tân

Hà Nội

10

84

Trương Ngọc Bảo

TP HCM

7

85

Nguyễn Quang Huy

Đà Nẵng

1

86

Bùi Đức Ninh

Hà Nội

10

87

Lê Anh Tuấn

Hà Nội

8

88

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

10

89

Vũ Trường Thành

Hà Nội

4

90

Nguyễn Tân Tuấn

TP HCM

10

91

Nguyễn Khắc Đạm

Quảng Ninh

10

92

Đào Văn Trà

Hà Nội

10

93

Lưu Trường Giang

Hà Nội

6

94

Trần Vương Hào

Hà Nội

10

95

Kiều Anh Dũng

TP HCM

9

96

Nguyễn Hữu Tuấn

Long An

10

97

Ngô Văn Đức

Đà Nẵng

10

98

Ngô Kim Đồng

Phú Yên

10

99

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

10

100

Dương Tuấn Vũ ( Dương Vũ)

Trà Vinh

10

101

Lê Nguyễn

Cà Mau

4

102

Khổng Thị Yến Anh

Vĩnh Phúc

10

103

Lê Chí Liêm

Hà Nội

10

104

Trương Nguyên

Kiên Giang

10

105

Hiếu Minh Vũ

Đồng Tháp

10

106

Vương Quế Lâm

Bắc Giang

10

107

Ngô Chí Thành

Phú Thọ

9

108

Nguyễn Quang

Thái Bình

6