DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Nguyễn Văn Dừa

Bến Tre

10

110

Nguyễn Minh Thọ

Đà Nẵng

10

111

Trần Tâm Phúc

Đà Nẵng

1

112

Hồ Hoàng Giang

Trà Vinh

8

113

Nguyen Anh Tuan.

Hà Nội

10

114

Ngọc

Cao Bằng

9

115

Nguyễn Trọng Dương

Bình Dương

10

116

Nguyễn Thành Nghĩa

An Giang

10

117

Lê Thạch Duy Hải

Tiền Giang

10

118

Lê Quang Dần

Hải Phòng

10

119

Quảng Bá Hải

Đà Nẵng

10

120

Nguyễn Thi Yến

Đắk Lắk

1

121

Đặng Hà Châu

Hà Giang

10

122

Nguyễn Tiến Phúc

TP HCM

10

123

Nguyễn Đăng Đệ

Đà Nẵng

2

124

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

1

125

Trần Quang Quý

Bắc Ninh

10

126

Phạm Công Hoàng

Hà Tĩnh

6

127

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

10

128

Hoàng Quang Huy

Quảng Ninh

10

129

Chu Đức Hòa

Cao Bằng

10

130

Dương Văn Toàn

Quảng Ninh

10

131

Đặng Thị Đạt

Quảng Ninh

2

132

Ngô Văn Lịch

Hà Nội

10

133

Vũ Mạnh Cường

Phú Thọ

10

134

Nguyễn Văn Hải

Quảng Bình

10

135

Chu Thế Vĩnh

Nam Định

10

136

Dương Vũ Bảo

Trà Vinh

8

137

Huỳnh Thái Bảo

Tây Ninh

10

138

Bùi Việt Đức

Vĩnh Phúc

10

139

Hà Quốc Trung

Bình Thuận

2

140

Tống Trần Sơn

TP HCM

10

141

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

10

142

Nguyễn Xuân Trường ( Trường Huy)

Ninh Bình

10

143

Nguyen Quang Duan

Bắc Giang

9

144

Kiều Đức Chung

Nam Định

10